Technologická zařízení I.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologická zařízení I. zadávané zadavatelem PD profi, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PD profi, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologická zařízení I.

Předmět veřejné zakázky

Předmět výběrového řízení je dělen na 3 dílčí plnění dle samostatných nesouvisejících plnění. Jednotlivá dílčí plnění jsou označena písmeny A až C. Uchazeč se může zúčastnit jednoho nebo několika dílčích plnění. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.
Dílčí část A: CNC soustruh včetně příslušenství. Univerzálně řízený soustruh (v osách x, y) s vodorovnými ložemi pro sériovou výrobu přesných dílů z tyčového i kusového (děleného) materiálu nebo z hutních polotovarů.
Dílčí část B: Zkušební agregát. Hydraulický agregát je určený pro zkoušení a testování zubových/planetových hydromotorů pracujících s nízko-viskózními kapalinami HFAE.
Dílčí část C: Svařovací technika. Invertový svařovací stroj se synergickým provozem chlazený vodou.
Součásti dodávky je doprava na místo zadavatele, instalace na pracovišti zadavatele, připojení na stávající sítě, uvedení do provozu, zkouška funkčnosti technologie a zaškolení obsluhy.

Poznámka

Viz. Zadávací dokumentace a její přílohy
Zakázka je zadávána v rámci dotačního programu, na jehož realizaci žadatel získal příslib spolufinancování z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Toto výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci metodiky OP PIK, nikoliv dle zákona č. 137/2006 Sb.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení bude rovněž zakomponováno do smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

633730

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

PD profi, s.r.o., Lešetínská 625/42, 719 00, Ostrava - Kunčice

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HERTIN Consulting s.r.o., Jiřího Trnky 1237/9, 709 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Barbora Plochová

Kontaktní e-mail: barbora.plochova@hertin.cz

Kontaktní telefon: +420603190144

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologická zařízení I..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 4. 3. 2016 Zobrazit
Přílohy ZD 4. 3. 2016 Zobrazit
Výsledek výběrového řízení 13. 4. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap