Rekonstrukce zpracovatelského provozu Hradištko

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce zpracovatelského provozu Hradištko zadávané zadavatelem Pavel Pokorný - BRAMKO. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pavel Pokorný - BRAMKO

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce zpracovatelského provozu Hradištko

Předmět veřejné zakázky

Zemědělský objekt se nachází v klidné části obce Hradištko. Objekt je umístěn na pozemcích ppč.1490/6,1490/7.
Objekt bývalých jatek byl v devadesátých letech minulého století přestaven na jatka a sloužil k porážce dobytka, úpravě a zpracování masa, výrobě masných produktů a ubytování zaměstnanců. V součastné době objekt slouží pro chov a porážku drůbeže. Objekt je napojen kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci, vodovodní přípojkou na veřejný vodovod a přes trafostanici na nadzemní silové vedení.
Stavební úpravy objektu jatek, který po úpravách bude sloužit pro zpracování, uskladnění a expedici zemědělských produktů je obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 73,2x29,9m a o maximální výšce hřebene nad upravený terén 9,1m. Objekt je vyzděn z plných cihel, opatřen břízolitovou omítkou. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. Zastřešení tvoří sedlová střecha opláštěna trapézovým plechem. Výplně otvorů jsou dřevěná okna hnědé barvy, plastové a dřevěné dveře hnědé a bílé barvy a plechová vrata šedé barvy.
Záměrem žadatele je kompletní zateplení objektu včetně výměny oken a dveří, výměna střešní krytiny, kompletní nové řešení technického zařízení budovy. Nově jsou také navrženy skladby podlah, vnitřní povrchové úpravy, atd... Dispoziční řešení objektu je kompletně přepracováno, tak aby vyhovovalo nově navrženému využití.
Celek sestává z celkem čtyř chlazených skladů zeleniny a mezilehlého manipulačního prostoru, který slouží také k hrubému zpracování zeleniny. Funkčnímu celku náleží také toalety pro zaměstnance.
Celek sestává ze dvou částí se samostatnými vstupy; ze zázemí pro zaměstnance a ze samotní výrobny.
Zázemí pro zaměstnance obsahuje šatny pro personál, hygienické zázemí a denní místnost.
V provozovně se budou zpracovávat a vyrábět výrobky polevkově zeleninové směsi, loupané vakuované brambory, mrkev, celer, cibule...
Výrobna sestává z dvou hlavních místností pro zpracování zeleniny a výrobu polotovarů, místnosti pro balení výrobků a polotovarů, chlazených a mražených skladů, prostor pro uskladnění a mytí nářadí, nádobí a transportních nádob na saláty a mezilehlého manipulačního prostoru.
Expediční rampa bude zakončena expedičním můstkem. U nakládacího můstku bude rampa snížena o 1050mm od okolní zpevněné plochy. Rampa bude vynesena železobetonovou konstrukcí ze stěn o tl. 300mm s přesahem 300mm nad zpevněnou plochu s lemováním z žárově zinkovaného zábradlí. Konstrukce pro expedici budou železobetonové monolitické z betonu C 25/30 XF1. Kryt rampy bude dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 100mm shodný s okolními zpevněnými plochami se shodným základovým štěrkovým souvrstvím. Rampa bude odvodněna polyesterovým žlabem uloženým do betonového lože a obetonována. Konstrukce nakládacího můstku je navržena jako atypický segment. Nakládací můstek bude tvořit monolitický blok tvořený základovou deskou, bočními stěnami a horní deskou s výhrabem pro expediční rampu.
Prodejna bude umístěna v hlavní budově (dle půdorysu PD 1.02-1.04 - 64,67m2).
U manipulačních ploch projektem dotaci budou pouze nezbytně nutné p.č.1492/34,1492/36,13492/37 .
Neni projektem dotaci kuchyň včetně šatny, WC a denní mistnosti; jidelna,ubytovací pokoje a patřicí k ním WC a koupelny.

Poznámka

v rámci PRV

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

11/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

289 12 Hradištko u Sadské

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 000 000,- bez DPH (35 090 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

28 132 161,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

28 132 161,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 11. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Pavel Pokorný BRAMKO

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Liliana Hajdejčuková

Kontaktní e-mail: ekonom@bramko.cz

Kontaktní telefon: 775381780

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce zpracovatelského provozu Hradištko.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva 9. 11. 2015 Zobrazit
oznámení zadavatele o výsledku VŘ 1. 12. 2015 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO 29. 4. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap