Novostavba skleníku v Hradištku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Novostavba skleníku v Hradištku zadávané zadavatelem Pavel Pokorný - BRAMKO. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pavel Pokorný - BRAMKO

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Novostavba skleníku v Hradištku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je výběr 1 dodavatele pro celý předmět výběrového řízení (tzn. stavební práce a technologie). Zadavatel připouští možnost subdodavatelů. Technické paramenty stavebních prací a technologie jsou uvedeny prostřednictvím položkových rozpočtů v jednotlivých přílohách těchto zadávacích podmínek.
Nabízené plnění uchazeče musí splňovat technické parametry v plném rozsahu.
Předmětem plnění této zakázky:
a) novostavba skleníku
b) vzduchotechnika
c) topení
d) zavlažování a pěstební stoly
e) systém řízení sekci ramen postřikovače do skleníku.

Poznámka

Druh zakázky: Zakázka vyšší hodnoty zadávána mimo režim zákona č.134/2016 Sb., dle pravidel „Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“ .

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

13/16

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Hradištko u Sadské

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

16. 1. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Pavel Pokorný - BRAMKO

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr.Liliana Hajdejčuková

Kontaktní e-mail: ekonom@bramko.cz

Kontaktní telefon: +420325517443

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Novostavba skleníku v Hradištku.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap