Legislativní rámec činnosti soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Legislativní rámec činnosti soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců zadávané zadavatelem OZP Management s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OZP Management s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Legislativní rámec činnosti soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace vzdělávacích školení pro posílení právního povědomí zaměstnanců zadavatele (dále jen „zaměstnanec“ či „zaměstnanci“). Snahou je preventivně zamezit případům, kdy by zaměstnanci mohli neoprávněným způsobem zasahovat proti občanům a omezovat jejich občanská práva.
Legislativní znalosti a rámcový přehled zákonů, vyhlášek a jejich právní síly a legislativního prostředí aktivitě umožní zaměstnancům lépe se orientovat v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek. Získají znalost živnostenského zákona o podmínkách provozování a výkonu činnosti ostraha majetku a osob. Budou se orientovat v právních ustanoveních, která vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání. Zaměstnanci získají znalost ustanovení trestního zákoníku a zákona o přestupcích v rozsahu, který se bezprostředně týká výkonu činnosti a jejich aplikaci do výkonu činnosti. Budou se orientovat v občanském právu, zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu. Získají také znalosti z vybraných kapitol zákona o zaměstnanosti týkajících se zaměstnanců OZP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

720 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2013, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Legislativní rámec činnosti soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s dodavatelem 11. 12. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap