Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s. zadávané zadavatelem OSTRAVICE SPORT a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OSTRAVICE SPORT a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky pod označením „Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s.“ jsou stavební práce související s projektem „Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub“ předloženým ke spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. projektu CZ.1.10/2.2.00/11.01336.
Pro přemostění komunikace Ostravice – Ostravice vrchy procházející rekreačním areálem, byl zvolen dřevěný obloukový most. Přemostění je určeno pro běžecké tratě a přejezd rolby pro úpravu tratí v zimním období.
Základní parametry:
- trojkloubový obloukový rám o rozpětí 33,4 m a vzepětí 2,6 m;
- 5 obloukových rámů v roztečích 3,2 m, dimenze 200/760 mm;
- světlá šíře mostu 13,0 m.
Jedná se o dřevěné lepené profily, lamely smrkové. Všech 5 hlavních rámů mostu je kloubově uloženo do vodorovných železobetonových pásů podporovaných svislými a šikmými mikropilotami.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 6 – Projektová dokumentace, příloze č. 5 Výkaz výměr – slepý rozpočet a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221110-6

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Ostravice 1, parc. č. 374/5, 478/4, 649/12, 649/2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 159 802,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing, Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap