VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM zadávané zadavatelem OREL jednota Nové Město na Moravě. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OREL jednota Nové Město na Moravě

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací – novostavba víceúčelového sportovního objektu s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Budova je umístěna na pozemku, který je ve vlastnictví zadavatele. Novostavbu tvoří třípodlažní zděný objekt nízkoenergetického standardu, s plechovou sedlovou střechou. Štítům budovy bude dominovat výrazné prosklení. V přízemí bude hlavním prvkem herna a zázemí pro ni (2 šatny, sociální zařízení a sklad náčiní), dále zde bude další sklad, úklidová místnost a schodišťový prostor. V druhém patře bude umístěna klubovna s kuchyňkou a skladem, kancelář a sociální příslušenství. Mezi střešními dřevěnými sbíjenými vazníky bude vytvořen prostor, kde bude možno skladovat další sezónní materiál a náčiní Jednoty Orel a kde bude druhá klubovna se sociálním zázemím. Součástí zakázky je také parkoviště a chodník. Objekt bude nově napojen na elektrickou a vodovodní síť, splaškovou kanalizaci a plynovod. Dešťové vody budou svedeny do retenční vsakovací nádrže na kraji pozemku. Vytápění a současně i rekuperační větrání herny bude teplovzdušné pomocí vzduchotechnické jednotky ve 3. NP, ostatní místnosti budou vytápěny radiátory pomocí plynového kotle. Spodní patro bude větráno pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky v 1. NP, obě horní patra budou větrána přirozeně okny. Součástí předmětu plnění jsou i potřebné geodetické práce, zpracování projektu skutečného provedení stavby, zajištění archeologického dohledu a záchranného archeologického výzkumu a zajištění pravomocných dokladů umožňujících řádné užívání díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Město na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH (9 680 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

11 127 584,24 bez DPH (13 464 739,94 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: capek@ipi.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAREDO s.r.o. (28270495) Dodavatel 13 274 910,- Kč vč. DPH
10 971 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 STAREDO s.r.o. (28270495) 6 476 340,03
5 352 347,13
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap