Sklad zemědělských produktů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sklad zemědělských produktů zadávané zadavatelem Ondřej Malák. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ondřej Malák

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sklad zemědělských produktů

Předmět veřejné zakázky

Jedná se novostavbu skladu sena v k.ú. Všetice. Sklad krmiv a steliv je přízemní objekt, ze dvou obdélníkových částí. Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný z betonových bednících dílců tl. 300 mm v kombinaci s ocelovými sloupy IPE 360, průvlaky IPE 400 a dřevěnými příhradovými vazníky. Štítové stěny tvoří betonový sokl a dřevěný rošt s dřevěným obkladem, na východní straně stěna z bednících dílců /včetně štítu/. Konstrukce krovu je tvořena dřevěnými vazníky. Barevnost fasády je volena ve středních odstínech hnědé a šedé. Střecha bude sedlová, krytina je navržena z trapézového plechu. V objektu budou osazena posuvná vrata 6x4m a otevíravá 4,5x4 m, provedení dřevěná v ocelovém rámu. Větrání skladu bude řešeno u okapu a v hřebeni střechy.

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení v rámci zakázky na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Zadávací řízení je vyhlášeno jako otevřené řízení a probíhá v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova (PRV).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. st. 9 a 25, poz. č. 22 v k.ú. Všetice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 200 000,- bez DPH (6 292 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

26. 2. 2019, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ondřej Malák

Kontaktní e-mail: malak@city-centre.cz

Kontaktní telefon: 603 434 700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sklad zemědělských produktů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zakázce 5. 2. 2019 Zobrazit
zadávací dokumentace 5. 2. 2019 Zobrazit
krycí list nabídky 5. 2. 2019 Zobrazit
slepý výkaz výměr 5. 2. 2019 Zobrazit
čestné prohlášení 5. 2. 2019 Zobrazit
návrh smlouvy o dílo 5. 2. 2019 Zobrazit
oznámení o výběru 26. 2. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sklad zemědělských produktů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pila Martinice s.r.o. (24815799) Dodavatel 7 018 000,- Kč vč. DPH
5 800 000,- Kč bez DPH
Arilis Praha s.r.o. (07627840) Uchazeč 7 208 720,84 Kč vč. DPH
5 957 620,53 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap