23.5.2017 - smíšený dotaz k části 3

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Kaleidoskop podnikového vzdělávání zadávané zadavatelem Okresní hospodářská komora Liberec.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

23.5.2017 - smíšený dotaz k části 3

Popis informace či souboru

Vznáším tyto dotazy k VZ Kaleidoskop podnikového vzdělávání. Všechny dotazy se týkají dílčí části 3: Obecné IT.

DOTAZ - 1. S jakou denní hodinovou dotací zadavatel počítá? Osm hodin nebo sedm hodin?
ODPOVĚĎ - počítáno je 7 hodin + 0,5 hodiny na oběd, pouze výjimečně pokud si to bude školená firma přát, bude školící den 8 hodin + 0,5 hodiny na oběd - viz ZD

DOTAZ - 2. V předpokládaném plánu je celkový počet dní pro Obecné IT je 84. K čemu slouží tzv. „rezerva“ ve výši 21 dní? Máme při tvorbě ceny počítat s 84 dny nebo se 105 dny?
ODPOVĚĎ - rezerva je pokud by se navyšoval rozpočet pro část 3 - přesun finančních prostředků, počítejte 84 dnů

DOTAZ - 3. V případě realizace kurzů, z čeho se bude odvíjet celková cena kurzu? Je definován maximální počet osob v jedné skupině (12 osob). Je určen také minimální počet ve skupině?
Příklad: Jaká bude cena kurzu, když na školení dorazí tři osoby?
ODPOVĚĎ - celková cena kurzu se odvíjí od počtu osob a proškolených hodin.
Maximální počet je 12, minimální 1 osoba, vzhledem k tomu, že část 3 je již nyní kompletně obsazena na skupiny po 12 osobách, může se stát, že na konci projektu bude potřeba např, proškolit zbývající 4 osoby.
Pokud dorazí 3 osoby = 3 osoby * 7 hodin školení * cena osobohodiny

DOTAZ - 4. Žádáme o vysvětlení definice hodnotícího parametru, tzv. 1 osobohodina. Dle nás je výpočet jedné osobohodiny tento:
Příklad: Předpokládejme cenu realizace části 3 ve výši 1.000.000,- Kč.
Výpočet osobohodiny (pro osmihodinový školící den): 1.000.000,- Kč/84 dní/8 hodin/12 osob = 124,- Kč.
Je tento výpočet „jedné osobohodiny“ správný? Prosíme o definici vzorce pro výpočet jedné osobohodiny, která má být uvedena na Krycím listu nabídky.
Jakou roli hraje definice čísla „7232 osobohodin“ v celkovém výpočtu, který je uveden v ZD a v návrhu smlouvy? Máme s tímto číslem nějakým způsobem počítat? Pokud ano, jak?
Co je celková nabídková cena za maximální počet osobohodin pro část 3? Prosíme o definici vzorce.
ODPOVĚĎ - 1 osobohodina = cena za 1 osobu a 1 hodinu školení.
výpočet není správný, protože 84 dní * 8 hodin * 12 osob je 8064 osobohodin a máme k dispozici pouze 7232 osobohodin, tedy správný postup je např. 1000000/84dní = cca 11905 za den / 12 osob / 7 hodin = 141,72 Kč za osobohodinu
na krycím listu byste uvedli částku 141,72 Kč - pozor na částku s DPH a bez DPH - ve Vašem dotazu neuvádíte, zda je částka např. 1000000,- s DPH nebo bez DPH a celkovou částku za zakázku 7232 * 141,72 Kč = 1024919,04 Kč
7232 je nyní limit osobohodin, které jsou stanoveny pro část 3, což je cca 198,- Kč bez DPH a 240,- Kč s DPH za 1 osobohodinu - tyto osobohodiny budou rozděleny do pravděpodobně 84 školících dní pro 12 osob denně, což je 7,175 osobohodiny denně

Datum uveřejnění

23. 5. 2017

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap