Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy zadávané zadavatelem Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se změny dokončené stavby budovy, a to zejména vybudování sociálních zařízení ve druhém patře budovy.
V rámci stavebních prací se v 1.PP provede výměna WC a umývadélka. Po výměně stupačky kanalizace se provede nový obklad místnosti. V přízemí se provede výměna zařizovacích předmětů v sociálním zařízení u ordinace lékařů. Vymění se stoupací kanalizační potrubí větví 1a 2 . Po opravě se provede oprava obkladu v WC pro postižené. Dále se provede oprava obkladů v místnosti WC u pokoje lékařů a SDK podhled v chodbě a WC, aby překryl nové kanalizační potrubí vedené pod stropem. V 1.NP se provede vybourání stávající příčky. Vybudování dvou nových příček tak, aby vzniklo sociální zařízení pro zdravotní sestry a samostatné sociální zařízení pro izolaci. Také se provede a výměna a doplnění zařizovacích předmětů v sociálním zařízení u šaten sester. Vymění se stoupací kanalizační potrubí větví 1a 2. V 2.NP se v místnosti herny se nově vybuduje umyvadlo s obkladem.
V místnostech ubytovacích pokojů se vybudují SDK stěny s dvojitou vrstvou SDK (v koupelně v zeleném provedení do vlhka) a vytvoří tak předsíňku s vestavenými skříněmi a sociálním zařízením
(sprcha, záchod, umývadlo a otopný žebřík.) Do místnosti sborovny učitelů se vybuduje sociální zařízení pro žáky a žákyně. Na chodbě se provede vnitřní úprava vstupu u schodiště. V chodbě se obnoví skříňky, dřevěné obložení stěn , vymění podlahová krytina. Místnost archívu se změní na denní místnost pro lékaře. V místnosti se provede úprava ocelových střešních vazníků a osazení dvou nových střešních oken. Učebny zůstanou zachovány, jen se provede výměna zárubní a dveří z důvodu sjednocení atypických tvarů (některé dveře mají nestandartní rozměr 850mm). V místnostech se provedou nové obklady, dlažby, izolace proti vodě a vnitřní omítky. Okna se měnit nebudou (jsou nová) a objekt byl před šesti lety zateplen včetně půdního prostoru. V 1.NP se provedou nové SDK
konstrukce – stropní podhledy pro zakrytí nových rozvodů. Provede se nové vzduchotechnické zařízení odvětrání sociálních zařízení. Provede se nový přívod z rozvaděče v 1.PP a zcela nová elektroinstalace v patře stavebních úprav. Včetně nových svítidel. V prostoru počítačové učebny se zcela zachovají počítačové rozvody a rozvod internetu. Do denní místnosti lékařů se přivede domácí telefon. Veškeré zařizovací předměty v patře stavebních úprav budou nové. Vnitřní rozvody vody se upraví. Stoupací potrubí dvou větví se obnoví přes celou budovu s odvětráním nad střechu. Vytápění v jednotlivých místnostech zůstane zachováno. Na jednotlivé stupačky se připojí otopné žebříky ze sociálních zařízení. Nově se doplní radiátor do denní místnosti lékařů, do místnosti sborovny učitelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45215000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Metylovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 1. 6. 2017 Zobrazit
příloha ZD 1. 6. 2017 Zobrazit
příloha ZD 1. 6. 2017 Zobrazit
příloha ZD 1. 6. 2017 Zobrazit
příloha ZD 1. 6. 2017 Zobrazit
vysvětlení ZD 13. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap