Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka zadávané zadavatelem OBORA OBELISK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OBORA OBELISK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zbudování (obnova) vodních tůní mokřadního charakteru ve stávajících mokřadních stanovištích. Záměr předpokládá souvislou regeneraci mokřadů v několika izolovaných segmentech prostřednictvím zemních úprav se zajištěním dostatečné vodní bilance prohloubením stávajících terénních depresí (s cílem dostatečného obnažení pokleslé hladiny podpovrchových spodních vod s maximálním prodloužením každoročního jarního zvodnění s trvalým zajištěním určitého vodního sloupce i po zbytek roku).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Stavba se nachází na ploše rovinaté levobřežní údolní nivy řeky Dyje v katastrálním území Rakvice. Lokalita je v blízkosti zaústění toku Trníček do Trkmanky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 566 650,- bez DPH (6 735 646,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 248 806,33 bez DPH (6 351 055,33 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OBORA OBELISK s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Fabičovic

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 11. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RM TRYMET a.s. (28953118) Uchazeč 6 486 402,67 Kč vč. DPH
5 360 663,67 Kč bez DPH
KORA - VODOSTAVING s.r.o. (25311883) Uchazeč 6 655 432,- Kč vč. DPH
5 500 357,- Kč bez DPH
HOLCNER - DOPRAVA s.r.o. (27756173) Dodavatel 6 351 055,33 Kč vč. DPH
5 248 806,33 Kč bez DPH
KUBIKO s.r.o. (27710637) Uchazeč 6 463 123,- Kč vč. DPH
5 341 424,- Kč bez DPH
Ekostavby Brno, a.s. (46974687) Uchazeč 6 411 857,- Kč vč. DPH
5 299 055,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap