Zajištění vzdělávání v projektu „Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod“ (opakované zadávací řízení)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění vzdělávání v projektu „Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod“ (opakované zadávací řízení) zadávané zadavatelem Oblastní charita Uherský Brod. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Oblastní charita Uherský Brod

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění vzdělávání v projektu „Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod“ (opakované zadávací řízení)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup služby od dodavatele, který zajistí další profesní vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž uchazeči jsou oprávnění podat nabídku na každou jednotlivou část zvlášť, jejich libovolné kombinace či na všechny části zakázky najednou. Každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Předmětem plnění zakázky je zajištění realizace následujících vzdělávacích aktivit:

Část 1:
• Standardizace kvality soc. služeb – rozumíme standardům kvality?
• Sebehodnocení v soc. službách (standard č. 15)
• Zavádění standardů kvality soc. služeb do praxe

Část 2:
• Ekonomické minimum pro vedoucí pracovníky
• Hodnotící a motivační rozhovory s pracovníky
• Sebeprezentace a prezentace sociální služby

Část 3:
• Duchovní rozměr pomáhající profese
• Uživatel jako součást rodinného systému
• Integrace nového klienta v pobytovém zařízení
• Jak podpořit člověka slovem, vést dialog
• Kinestetická mobilizace
• Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory
• Reminiscence seniorů
• Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícím klientem

Část 4:
• Komunikační dovednosti
• Metody práce se seniory a jejich využití v praxi
• Dluhová problematika – práce se zadluženým klientem
• Krizová intervence – praktický nácvik

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

viz. zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

860 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

2. 4. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jana Miškeříková

Kontaktní e-mail: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz

Kontaktní telefon: 724651305

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění vzdělávání v projektu „Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod“ (opakované zadávací řízení).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 21. 3. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 21. 3. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 21. 3. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 21. 3. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 21. 3. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 21. 3. 2014 Zobrazit
dodatečné informace č. 1 28. 3. 2014 Zobrazit
Výsledek výzvy k podání nabídek 22. 4. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap