Oprava a modernizace bytového domu Oblá 20, 22 Brno Nový Lískovec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava a modernizace bytového domu Oblá 20, 22 Brno Nový Lískovec zadávané zadavatelem Oblá 20 a 22, Brno - společenství vlastníků jednotek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Oblá 20 a 22, Brno - společenství vlastníků jednotek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava a modernizace bytového domu Oblá 20, 22 Brno Nový Lískovec

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel, vyhlašuje zadávací řízení na dodávku s názvem „Oprava a modernizace bytového domu Oblá 20, 22 Brno Nový Lískovec“ (dále jen „zakázka) dle technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích
přílohách.

Předmětem výběrového řízení je zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií dle projektové dokumentace, technické zprávy a slepého rozpočtu v příloze zadávací dokumentace.

Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, zakázka není rozdělena na části.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 916 299 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

26. 11. 2019, 18:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrátor veřejné zakázky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava a modernizace bytového domu Oblá 20, 22 Brno Nový Lískovec.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap