VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská zadávané zadavatelem Obec Zlechov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zlechov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba veřejného osvětlení a datové infrastruktury v obci Zlechov. Nové vedení je uloženo podél komunikace III/05018, která tvoří průtah obcí. Podél této komunikace bude navrženo osvětlení a datová infrastruktura. Bude zde provedena rekonstrukce komunikace a chodníků a nové vedení osvětlení a datová infrastruktura bude provedena v chodníku nebo zeleném páse. Dojde také k napojení osvětlení na vedlejších komunikacích. Dále bude proveden přechod přes potok a to na výtočné straně po mostovce a to pouze HDPE chráničky. Všechny přechody přes krajskou komunikaci budou provedeny protlakem, a to jak osvětlení, tak i HDPE chráničky. Sloupy budou umístěny v zeleném pásu nebo v kraji chodníku směrem k domům. Dojde také k osvětlení nových přechodů. Dochází zde ke značnému souběhu a křížení s ostatními sítěmi. Obě zařízení budou uložena, kde to bude možné, ve společném výkopu s vedením E.ON. Uložení musí respektovat ČSN 73 6005.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45316100 – 6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zlechov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 543 322 bez DPH (3 077 419 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 3. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ELEKTRONET s.r.o. (26958619) Dodavatel 3 077 419,- Kč vč. DPH
2 543 322,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VO Zlechov, II. etapa, Buchlovská zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Rudolf Vašek (61747904)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap