Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov zadávané zadavatelem Obec Zlechov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zlechov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy podél komunikace III/05018. Souběžně se silnicí je vedena cyklotrasa č. 5151, v části úseku je jízdní pruh pro cyklisty v rámci hlavního dopravního prostoru, v části úseku mimo hlavní dopravní prostor je trasa pro cyklisty vedena ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců.
Podél celého úseku je veden oboustranný samostatný chodník nebo integrovaný pás společný pro cyklisty a chodce.
Chodníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vyhlášce číslo 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V rámci řešení uličního prostoru je navržena úprava parkoviště u prodejny Jednoty, u domu č. p. 106 a parkovací pruh u restaurace č. p. 206.
Odvodnění komunikací a zpevněných ploch v řešeném území je odděleno od splaškových vod. Odvodnění je navrženo do nových uličních vpustí, které se napojí na stávající resp. novou oddílnou kanalizaci. Část stávající jednotné kanalizace se po dostavbě nového odkanalizování obce, stala kanalizací dešťovou.

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 000-2 Vedlejší a ostatní náklady
SO 103 Chodník podél silnice III/05018
SO 104 Cyklostezka a chodník podél silnice III/05018
SO 105 Jízdní pruh pro cyklisty
SO 106 Napojení MK
SO 107 Parkoviště u Jednoty
SO 108 Parkovací pruh u restaurace č.p.206
SO 109 Parkoviště u domu č.p.106
SO 201 Opěrná zeď
SO 301 Odvodnění komunikací

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100 – 0, 45233160 – 8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zlechov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTA UH, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Knotová

Kontaktní e-mail: e.knotova@investauh.cz

Kontaktní telefon: 777 764 694

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PORR a.s. (43005560) Uchazeč 24 193 316,- Kč vč. DPH
19 994 476,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 22 969 386,48 Kč vč. DPH
18 982 964,03 Kč bez DPH
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. (26229455) Uchazeč 23 920 115,- Kč vč. DPH
19 768 690,- Kč bez DPH
KKS, spol. s r.o. (42340802) Dodavatel 19 688 572,- Kč vč. DPH
16 271 547,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Silnice III/05018: Zlechov průtah – část investovaná obcí Zlechov zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
VEGI, s.r.o. (25345583)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap