Oprava MK Malá strana

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MK Malá strana zadávané zadavatelem Obec Životice u Nového Jičína. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Životice u Nového Jičína

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MK Malá strana

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy povrchu a podkladních vrstev vybraných částí místní komunikace III. třídy, dle Pasporu Mk vedenou pod označením 2c, nacházející se v intenzivně zastavěném území v centru obce Životice u Nového Jičína.
Jedná se, mimo státní silnici, o páteřní souběžnou místní komunikaci, na níž jsou napojeny stavby pro bydlení, drobné podnikatelské objekty i stavby občanské vybavenosti.
Jde o části místní komunikace, u kterých byly zjištěny významné poruchy krytu, poruchy po uložení inženýrských sítí, které v mnoha případech představují významná rizika pro motorovou a pěší dopravu. Jde o celkovou obnovu krytu a lokálně ložné asfaltové vrstvy této páteřní komunikace.
V projektové dokumentací jsou řešeny dva úseky - Větev A a Větev B této komunikace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

K.ú. Životice u Nového Jičína – pozemky, parc. č. 1532/2, 120, 121, 1598, 1604, 1531/1, 1531/36, 1607, 174/3, 1597/1, 1534/1, 148/1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 334 499,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MK Malá strana.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace_Oprava MK Malá strana 11. 4. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace 11. 4. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 12. 6. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SOD 11. 9. 2017 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 27. 10. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava MK Malá strana zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ALPINE Bau CZ a.s. (02604795) Dodavatel 1 082 163,- Kč vč. DPH
1 082 163,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap