Obnova místní komunikace Školní, Životice u Nového Jičína

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova místní komunikace Školní, Životice u Nového Jičína zadávané zadavatelem Obec Životice u Nového Jičína. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Životice u Nového Jičína

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova místní komunikace Školní, Životice u Nového Jičína

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zejména celoplošné odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu komunikace v tl. 50 mm, dále bude provedeno výškové vyrovnání poklopů kanalizačních šachet a uzávěrů IS, odbourání nesoudružných zbytků podkladních vrstev komunikace a doplnění novými konstrukčními materiály.
Stávající příčné odvodňovací žlaby budou vyčištěny a bude ověřena jejich průchodnost. V místě napojení/ukončení úseku u silnice II. tř. a v úseku u objektu MŠ se provede odstranění betonového doplnění komunikace a prověří průchodnost a ukončení odvodňovacího žlabu. Následně se při pokládce nového asfaltobetonového krytu provede dotažení krytu ke žlabu.
Po provedených opravách a doplnění vrstev se provede spojovací postřik z asfaltované emulze a pokládka obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltobetonu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

p.č. 1557, 586/1, 636/47 v k.ú. Životice u Nového Jičína

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 432 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11. 3. 2019, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova místní komunikace Školní, Životice u Nového Jičína.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap