Herní a posilovací prvky v areálu sportoviště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Herní a posilovací prvky v areálu sportoviště zadávané zadavatelem Obec Životice u Nového Jičína. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Životice u Nového Jičína

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Herní a posilovací prvky v areálu sportoviště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je umístění herních prvků na p.č. 78/2 k.ú. Životice u Nového Jičína, která má rozlohu 13 324 m2 a je v katastru vedená jako ostatní plocha se způsobem využití pro sportoviště a rekreační zařízení. Na parcele budou osazeny 4 herní prvky. Dopadové bezpečnostní plochy budou tvořeny z kačírku frakce 8/16 mm tl. 300 mm. Celková výměra dopadových ploch je přibližně 110 m2. Dále budou prvky umístěny tak, aby nebylo nutné kácení vzrostlé zeleně nebo aby byly požadavky na kácení vzrostlé zeleně co nejmenší.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce, 37535200-9 – Vybavení hřišť

Místo plnění veřejné zakázky

parcela číslo 78/2, k.ú. Životice u Nového Jičína

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

609 912,- bez DPH (737 993,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 5. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Herní a posilovací prvky v areálu sportoviště.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap