Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II zadávané zadavatelem Obec Želešice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želešice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II“. Předmětem zakázky je zrušení stávajícího příkopu a odvedení dešťových vod z přilehlé silnice II/152 a navazující zástavby. Zrušením silničního příkopu vznikne prostor pro podélný nový parkovací pás a budou vybudované nové chodníky. Nová dešťová kanalizace se skládá ze dvou stok, D1 a D2. Trasy stok jsou vedené v osách otevřených příkopů kolem komunikace. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektových dokumentacích “Želešice, ul. 24. dubna – Dešťová kanalizace“ zpracované Hájek – projekční inženýrská a „II/152 Želešice – protihlukový koberec; SO 111 – Chodníky a parkovací stání“ zpracované Ing. Jiří Bureš a v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zmíněné projektové dokumentace jsou přílohou č. 8 této zadávací dokumentace „Příloha č. 8 Projektové dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i pasportizace okolních objektů, ploch a komunikací, geodetické zaměření v grafické podobě, vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla, dále všechna nezbytná správní povolení, dopravní značení a bude-li to nutné i veškeré další stupně projektové dokumentace nutné k realizaci díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s dodavatelem 17. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 smlouvy 17. 10. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap