Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu zadávané zadavatelem Obec Želešice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želešice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu“. Nový vodovodní řad bude vybudován z trub z PE100 RC SDR 11 d110mm. Celková délka opravy vodovodu je 457 metrů. Součástí opravy je výměna veškerých šoupátek v uzlech a odbočkách, dále výměna koncového hydrantu a vybudování dvou nových hydrantů pro možnost vypouštění a napouštění potrubí. Napojení na stávající řady bude provedeno pomocí WAGA spojek (u mostu přes Bobravu a koncové úseky v ulici 24. dubna), nebo pomocí přírubových spojek (UniPlus, S200 apod.) s jištěním proti posunu. Stávající vodovodní přípojky budou v rámci opravy přepojeny na nový vodovodní řad. Součástí je provedení nové navrtávky, výměna potrubí (PE 100, d32) a kulového ventilu na vodoměrné sestavě. V křižovatce s ulicí Polní je dále uvažováno s vybudováním protlaku pod komunikací. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Záměru opravy havarijního stavu vodovodního řadu a v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepém rozpočtu). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s dodavatelem 17. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 smlouvy 17. 10. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap