Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) zadávané zadavatelem Obec Želešice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želešice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42965100-9

Místo plnění veřejné zakázky

Želešice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 051 200,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 005 300,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2013, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Informace o prohlídce místa plnění 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření) 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření) 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 3 - Technická specifikace požadovaného systému - ZELESICE 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 4 - Kvalifikační dokumentace 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - ZELESICE 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - ZELESICE 23. 8. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 8 - Grafické schéma instalace - ZELESICE 23. 8. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 23. 8. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 23. 8. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 12. 9. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 1. 10. 2013 Zobrazit
Uzavřená SOD 1. 10. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap