OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE zadávané zadavatelem Obec Želenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav části stávající komunikace Želenice - Liběšice. Rozsah zakázky je zřejmý z přílohy č. 4 – situace prováděných prací.
Práce budou dále provedeny v rozsahu výkazu výměr (viz příloha č. 2 Výzvy). Jelikož se jedná o opravy stávajících komunikací, projektová dokumentace nebyla zpracována.
Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky provede osobní obhlídku místa stavby, seznámí se stávajícím stavem a s místními podmínkami na staveništi a veškeré takto zjištěné skutečnosti zohlední ve své nabídce. V rámci přípravy a provádění stavby je zhotovitel dále povinen:
- zajistit v celém průběhu stavby možnost příjezdu vozidel zdravotní a hasičské záchranné služby k objektům,
- vést na stavbě průběžně stavební deník v souladu s platnými předpisy,
- přijmout opatření k zamezení vzniku škod v důsledku provádění stavby na majetku třetích osob, případné vzniklé škody neprodleně oznámit objednateli a škody vypořádat vlastními silami a na vlastní náklady.
Případné obchodní názvy výrobků a systémů uvedených v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační a
lze je nahradit adekvátními výrobky se stejným i popřípadě lepšími vlastnostmi.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.zelenice.cz/urad-obce/-verejne-zakazky-1/-vypsane/oprava-komunikace-zelenice-libesice-397.html?kshowback=

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233223-8

Místo plnění veřejné zakázky

Liběšice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

572 000,- bez DPH (692 120,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

469 983,68 bez DPH (568 680,25 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

469 983,68 bez DPH (568 680,25 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2020, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Želenice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Zálešák

Kontaktní e-mail: info@zelenice.cz

Kontaktní telefon: 603537743

Kontaktní datová schránka: m9vb2tg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INSKY spol. s r.o., (00671533) Uchazeč 748 303,07 Kč vč. DPH
618 432,29 Kč bez DPH
HERKUL a.s., (25004638) Dodavatel 568 680,25 Kč vč. DPH
469 983,68 Kč bez DPH
EKOSTAVBY LOUNY s.r.o (1044241) Uchazeč 603 911,- Kč vč. DPH
499 100,- Kč bez DPH
SILNICE TOPOLANY a.s (05758734) Uchazeč 725 839,30 Kč vč. DPH
599 867,19 Kč bez DPH
JPR Realizace s.r.o., (05774063) Uchazeč 711 480,- Kč vč. DPH
588 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap