Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky - III. etapa, 2. část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky - III. etapa, 2. část zadávané zadavatelem Obec Zdiby. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdiby

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky - III. etapa, 2. část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Brnky, obci Zdiby. Stavbu lze charakterizovat jako rekonstrukci a rozšíření vozovky. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu šířkovému uspořádaní a neúnosné stávající konstrukci vozovky je navrhováno rozšíření vozovky a kompletní výměna všech konstrukčních vrstev o celkové mocnosti 420 mm. Dále bude provedeno výškové vyrovnání sjezdů, doplnění veřejného osvětlení (VO) a přeložka sdělovacího kabelu. Realizována bude rovněž dešťová kanalizace. Návrh směrového řešení komunikace přibližně odpovídá současnému stavu. Návrh výškového řešení rovněž vychází ze stávajícího stavu.

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868. Hlavní inženýr Ing. Miloš Burianec, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-009429

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233223-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zdiby, ul. Na Brnky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@allotender.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky - III. etapa, 2. část.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap