Zámek Zdechovice - Revitalizace rybníků Velký Zámecký a rybníček Sádka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zámek Zdechovice - Revitalizace rybníků Velký Zámecký a rybníček Sádka zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zámek Zdechovice - Revitalizace rybníků Velký Zámecký a rybníček Sádka

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o 1. část Rybníček Sádka, který obsahuje 2 stavební objekty:
Objekt SO 1 představuje obnovu původní vodní nádrže o objemu 911m3 a vodní ploše stálého nadržení 1149m2. Obsahuje vyčištění nádrže od nánosů a náletů dřevin, odstranění zbytku původní hráze a výstavbu nové hráze včetně sdruženého objektu pro regulaci hladiny vody, vypouštění rybníčka a bezpečnostní přeliv
Objekt SO 1a - přítokové koryto Červeného potoka v délce 233m bude vyčištěno, provede se oprava a vyspárování pobřežních kamenných zdí a ve dně budou osazeny jízky pro zadržení vody v korytě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

748/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

areál zámeckého parku Zdechovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 787 809,11 bez DPH (2 163 249,02 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIS Hradec Králové

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. J. Březina

Kontaktní e-mail: vis@vishk.cz

Kontaktní telefon: 495 076 011

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zámek Zdechovice - Revitalizace rybníků Velký Zámecký a rybníček Sádka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 1. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zámek Zdechovice - Revitalizace rybníků Velký Zámecký a rybníček Sádka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VAKSTAV, spol. s r.o. Jablonné n.Orlicí (46637186) Uchazeč 2 655 370,18 Kč vč. DPH
2 194 520,81 Kč bez DPH
BAUSET CZ, a.s. (63217139) Dodavatel 2 163 249,02 Kč vč. DPH
1 787 809,11 Kč bez DPH
Sdružení AVE CZ (49356089) Uchazeč 2 311 624,11 Kč vč. DPH
1 910 433,14 Kč bez DPH
Agrostav Pardubice a.s. (4650603) Uchazeč 2 218 498,70 Kč vč. DPH
1 833 470,- Kč bez DPH
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Uchazeč 2 777 696,- Kč vč. DPH
2 295 617,- Kč bez DPH
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. (25953818) Uchazeč 2 843 480,- Kč vč. DPH
2 329 983,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap