Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice - Spytovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice - Spytovice zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice - Spytovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.

Novostavba stezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců mezi obcemi Zdechovice a Spytovice, v délce 0,985 km, stezka je umístěna podél silnice I/2 vpravo ve směru na Spytovice, mimo zastavěné území obou obcí. Základní šířka stezky je navržena min. 3,0 m + 0,5 m nezpevněná krajnice vlevo směrem na Spytovice, maximální podélný sklon nepřesáhne 6,0 %.

Projekt bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Národního plánu obnovy venkova. Zdroj dotační podpory bude znám až po vyhodnocení projektových žádostí (výsledky jsou očekávány do konce roku 2023). Stejně tak v této době bude známo, zda projekt získá či nezíská dotační podporu. Projekt s názvem: „Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice – Spytovice“. Dle Pravidel pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023 – 2024.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00024936

Poznámka

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány pouze písemně elektronickou formou prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Účastník zadávacího řízení musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému. Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN (Národní elektronický nástroj).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 385/19, 385/21, 387/2, 388/2 v katastrálním území Zdechovice a parc. č. 410/3, 524/1, 411/3, 420/5, 421/1, 423/5, 425/3, 431/3, 477/1, 470/1, 469/3, 442/1, 442/47, 537/2 v katastrálním území Spytovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 673 652,25 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 9. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 9. 2023

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2023, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jitka Pilařová

Kontaktní e-mail: pilarova.jitka@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 739 695 241

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice - Spytovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap