Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.
Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace (viz příloha č. 6 ZD) a dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD).

Jedná se o revitalizaci kotelny v objektu Základní školy v obci Zdechovice. Stávající zařízení je na hranici životnosti a bude nahrazeno zařízením s vyšší účinností. Stavba obsahuje: demontáž vybraných zařízení kotelny, úpravu stávajícího komínového tělesa, montáž ocelového rámu pro nové kotle, kompletní začištění zdí, podlahy a stropu kotelny, požadované otvory a prostupy pro potrubí, zámečnické konstrukce pro zavěšení potrubí a po montáži potrubí dojde k začištění všech prostupů. Dále stavba obsahuje část elektro: silově připojit veškeré zařízení v kotelně: kotle, čerpadla, expanzní automat, úpravnu vody, osvětlení kotelny, uzemnění všech zařízení, kouřovodu a komínu. Zdravotechnika: odvod úkapů od pojistných ventilů, zajištění dopouštění otopné soustavy, odvod kondenzátu, zajištění přívodu studené vody k stanici pro ohřev teplé vody a zajištění napojení nových rozvodů SV, TV, CV na stávající centrální rozvod. Vzduchotechnika: způsob větrání nesmí negativně ovlivňovat tahové poměry v kotelně a v komínu. Musí být zajištěn za každého provozního stavu dostatečný přívod spalovacího vzduchu.

Více informací je uvedeno v přiložené PD a v soupisu stavebních prací.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
45300000-0 - Stavební montážní práce
42515000-9 - Kotle k místnímu vytápění
45231112-3 - Instalace a montáž potrubních systémů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45300000-0 - Stavební montážní práce; 42515000-9 - Kotle k místnímu vytápění; 45231112-3 - Instalace a montáž potrubních systémů

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace je Základní škola v obci Zdechovice, Zdechovice 65, 533 11 Zdechovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

697 654,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2020, 18:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí zadavatele 25. 6. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 14. 7. 2010 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 1. 8. 2020 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 15. 9. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vladislav Hoch – VODA – TOPENÍ - PLYN (46473483) Dodavatel 829 908,75 Kč vč. DPH
685 875,00 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
H+N STAVITELSTVÍ v.o.s. (44444109)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap