Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace Eliška. Stavba řeší kompletně novou konstrukci vozovky o celkovém úseku cca 327 m. Základní navržená šířka vozovky je 4,5 m s lokálními zúženími na 3,5 m a jedním rozšířením na 6,42 m. Navržen je povrch z ABS II. třídy doplněný o úseky s betonovou dlažbou. Realizace této stavby je podmíněna ochrannými režimy a vedením inženýrských sítí, kterou jsou uloženy do trasy stávající komunikace. Jedná se o dešťovou i splaškovou kanalizaci, vodovod, kabelovou přípojku NN 1 kV ČEZ a VO, STL plynovod a přípojka NN stanice KO. Jedná se o komunikaci dvoupruhou obousměrnou s vloženými jednopruhovými obousměrnými úseky se smíšeným provozem vozidel a chodců. Z důvodu aplikace opatření pro regulaci rychlosti (navržené TEMPO 30) a majetkových vztahů je komunikace na několika úsecích zúžena až na minimální š. 3,5 m.
Projekt bude spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, kód dotačního titulu 117D8210A, název projektu: Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín, identifikační pořadové číslo: 120035.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace 45233222-1 - Dláždění a asfaltování

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí zadavatele 3. 5. 2021 Zobrazit
SoD_podepsaná 12. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Harmonogram prací 12. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Rozpočet 12. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Seznam poddodavatelů 12. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap