Obec Zdechovice - plynofikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Zdechovice - plynofikace zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Zdechovice - plynofikace

Předmět veřejné zakázky

Vybudování STL plynovodu v celém rozsahu zastavěné obce. Plynovod PE DN 63 - 90 v délce 6 195 m včetně 162 ks plynovodních přípojek PE DN 32 (50) v délce 1 140 m, zakončených plynoměrnými sloupky (HUP). V trase plynovodu dojde k souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi (kabely NN, kabely VO, kanalizace, vodovod, ...). Stavba je umístěna převážně do zpevněných komunikací, část stavby plynovodu je navržena pomocí řízených protlaků.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

357864

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231200-7; 45231220-3

Místo plnění veřejné zakázky

obec Zdechovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 500 000,- bez DPH (17 545 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 729 980,11 bez DPH (12 983 325,01 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 729 980,11 bez DPH (12 983 325,01 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2013, 16:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Zdechovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Robert Chutic

Kontaktní e-mail: obec@zdechovice.cz

Kontaktní telefon: +420 466 936 101

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Zdechovice - plynofikace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Zdechovice - plynofikace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
I.SPZ (00528749) Dodavatel 12 983 325,10 Kč vč. DPH
10 729 980,11 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap