Čištění odpadních vod v Obci Žďár

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Čištění odpadních vod v Obci Žďár zadávané zadavatelem Obec Žďár. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žďár

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Čištění odpadních vod v Obci Žďár

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je kanalizační přivaděč, navazující na II. etapu výstavby „Dostavba splaškové tlakové kanalizace v obci Žďár“. Celková délka kanalizační stoky je 612,00 m. Tlaková kanalizace odvádí veškeré odpadní vody z II. etapy dostavby tlakové kanalizace v obci Žďár na plánovanou ČOV. Kanalizace je navrhována na severním okraji obce a je vedena přes zemědělské pozemky až k místu určeném pro ČOV. ČOV je řešena na pravém břehu Kamenice, číslo hydrologického pořadí je 1-07-03-015. Stavba zahrnuje objekty:

o SO 01 – Kanalizace – řeší propojení čistírny odpadních vod s obcí Žďár. Tento přivaděč bude navazovat na II. etapu výstavby Dostavba splaškové tlakové kanalizace v obci Ždár. Celková délka kanalizační stoky je 612,00 m.
o SO 02 – Elektopřípojka – řeší napojení ČOV na elektrickou energii.
o SO 03 – Biologické rybníky – v tomto oddílu je řešena čistírna odpadních vod o kapacitě 200 EO bez prvního stupně čištění, včetně příjezdové a manipulační plochy.
o SO 04 – Štěrbinová nádrž – řeší první stupeň ČOV
o Vedlejší rozpočtové náklady

Zpracovatelem projektové dokumentace je projekční kancelář Alcedo, Ing. Martin Růžička, ČKAIT 0101401 – Vodohospodářské stavby, odpovědný projektant, zpracovatel – Pavel Svoboda, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Žďár

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 940 101,01 bez DPH (7 187 522,20 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 405 514,26 bez DPH (6 540 672,25 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 405 514,26 bez DPH (6 540 672,25 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2019, 16:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Čištění odpadních vod v Obci Žďár.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 8. 11. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 14. 10. 2020 Zobrazit
Předávací protokol 30. 9. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap