Výstavba šesti bytů pro seniory v obci Zátor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba šesti bytů pro seniory v obci Zátor zadávané zadavatelem Obec Zátor. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zátor

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba šesti bytů pro seniory v obci Zátor

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci stavby „VÝSTAVBA ŠETI BYTŮ PRO SENIORY V OBCI ZÁTOR“, v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
Projekt bytových jednotek tvořících systém bydlení pro seniory v programu podporovaného bydlení obsahuje novostavbu bytového domu z dřevěné konstrukce, který je složený ze 6 buněk velikosti obytného pokoje 4,5 x 4,5 m, k těmto přináleží předsíň 2x 5,4 m a sanitární místnost 2,4 x 2,4 m.
Výstavba bude realizována na pozemku parc. č. 1179.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

357414

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211200-1, 45210000-2, 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Výstavba bude realizována na pozemku parc. č. 1179, Obec Zátor

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 776 042,55 bez DPH (7 881 364,50 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 534 538,01 bez DPH (7 589 143,28 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec zátor

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Salome Sýkorová

Kontaktní e-mail: podatelna@zator.cz

Kontaktní telefon: +420 554 645 126

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba šesti bytů pro seniory v obci Zátor.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap