Obecní úřad v obci Zátor č. p. 107 – stavební úpravy - zateplení objektu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obecní úřad v obci Zátor č. p. 107 – stavební úpravy - zateplení objektu zadávané zadavatelem Obec Zátor. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zátor

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obecní úřad v obci Zátor č. p. 107 – stavební úpravy - zateplení objektu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Projekt řeší realizaci úspor energie v objektu Obecního úřadu v obci Zátor. Opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střešní konstrukce, stropu nad 1.PP a výměně výplní otvorů.

K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“, který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto opatření byla vytvořena projektová dokumentace, která je podkladem při plnění veřejné zakázky. Opatření daná EA budou plně respektována a splněna.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval parametry navrhované v PD, zejména pak následující:
a) Konstrukce oken a dveří:
Maximální součinitel prostupu tepla (rámu, skla, celého okna/dveří).
Požadavek na ventilaci
b) Zateplovací systém stěn:
Technické parametry izolantu (materiál, λ apod.).
Tloušťka izolantu
c) Zateplovací systém střech (podlah, stropů):
Technické parametry izolantu (materiál, λ apod.).
Tloušťka izolantu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5, 45000000-7, 45300000-0, 45421100-5, 45453000-7, 45440000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Obecní úřad v obci Zátor č.p. 107, 793 16 Zátor

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 966 165,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 656 462,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

6. 6. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obecní úřad v obci Zátor č. p. 107 – stavební úpravy - zateplení objektu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 7. 7. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 7. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy smlouvy 7. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy smlouvy 7. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap