Kanalizace a ČOV - Záluží

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV - Záluží zadávané zadavatelem Obec Záluží. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Záluží

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží.

Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO.

Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho 3 674 m gravitačních stok, vč. odboček pro napojení gravitačních svodů po veřejných pozemcích v délce 841 m.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také provedení protlaku kanalizačního potrubí pod vodním tokem a obnova zpevněných povrchů o celkovém rozsahu 4 706 m2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-018651

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Záluží u Hořovic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

53 661 703,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

56 864 493,01 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV - Záluží.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap