Zateplení objektu Základní a mateřská škola Žalany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objektu Základní a mateřská škola Žalany zadávané zadavatelem Obec Žalany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žalany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu Základní a mateřská škola Žalany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti pavilonů A, B a C v objektu základní školy Žalany. Konkrétně se jedná o zateplení fasády, střechy, dovýměny původních dřevěných oken a dveří. Součástí projektu je i výměna parapetů a dalších navazujících konstrukcí a prvků.
Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky. Opatření daná EA budou plně respektována a splněna.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací – zateplení a výměna oken.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zalany.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Základní škola Žalany, Rtýňská č.p. 156, Žalany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 990 000,- bez DPH (12 087 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PGM Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Profesová

Kontaktní e-mail: marcela.profesova@pgmc.cz

Kontaktní telefon: +420 608 881 805

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objektu Základní a mateřská škola Žalany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výkaz výměr 19. 9. 2014 Zobrazit
ZD, výzva a přílohy 19. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 1. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3. 10. 2014 Zobrazit
Zrušení veřejné zakázky 8. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap