Víceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa zadávané zadavatelem Obec Žabčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žabčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci stavby „Víceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa“. Stavba navazuje na realizovanou I. etapu „Víceúčelová budova obce Žabčice I. etapa – zastřešená skladová plocha a demolice objektu k bydlení, Žabčice č.p. 39, parc.č. 37“. V rámci první etapy byl realizován SO.01 ZASTŘEŠENÁ SKLADOVÁ PLOCHA. Položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace obsahuje položky položky II. etapy projektu, která je předmětem VŘ. Předmětem stavby je realizace SO.02. VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT, SO.03. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ a SO.04. PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zabcice.cz/default.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Žabčice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 000 000,- bez DPH (16 940 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VRV a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Hudec

Kontaktní e-mail: hudec@vrv.cz

Kontaktní telefon: +420 731 938 144

Kontaktní datová schránka: 4qfgxx3

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Návrh smlouvy o dílo 1. 6. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 1. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.4 1. 6. 2018 Zobrazit
Projektová dokumentace 1. 6. 2018 Zobrazit
Výkaz výměr 1. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 27. 6. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 19. 7. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap