Multifunkční budova Žabčice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Multifunkční budova Žabčice zadávané zadavatelem Obec Žabčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žabčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Multifunkční budova Žabčice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je novostavba multifunkčního objektu v zastavěném území obci Žabčice, na pozemku po zdemolovaném objektu občanské vybavenosti. Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Multifunkční objekt bude přízemní, rozdělený na dvě budovy zastřešené valbovými střechami a vzájemně propojené středním traktem s plochou střechou. Nově navržený objekt bude rozsáhlejší než původní demolovaná budova. Rozdělením objektu na dva vyšší celky spojené nižší střední části bude zachováno stávající měřítko a charakter okolní výstavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-045607

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Žabčice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 861 510,- bez DPH (24 032 427,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2020, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Multifunkční budova Žabčice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap