Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka zadávané zadavatelem Obec Žabčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žabčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování kompletní analýzy rizik staré skládky jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a následné sanaci a rekultivaci lokality stará skládka v Žabčicích.
Zájmové území je umístěno v areálu staré pískovny na okraji obce (místo plnění, viz odst. 2.7 ZD). Uvedená nepovolená skládka patřila původně JZD Mír Brno - Tuřany a byl zde svážen odpad s širokého okolí a to zejména TKO, popílky, elektroodpady a další typy nebezpečných odpadů. Skládka nebyla nijak zabezpečena ani zaizolována. Celkové množství umístěných odpadů se odhaduje na více než cca 100 000 tun.

Poznámka

Veřejná zakázka je financována z prostředků EU.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71351000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je stará skládka nacházející se na území pod parc. č.: 1322/22, 1322/23, 1322/26, 1322/27, 1324/1, 1324/4, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/12, 1322/24, 1322/25, 1325, v katastrálním území Žabčice (794121), Česká republik

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 266 040,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 1. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Andrea Seidlová

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: 545 110 145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap