Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné zadávané zadavatelem Obec Vyskytná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vyskytná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné

Předmět veřejné zakázky

1) ZTV Vyskytná - Mařetinka I. etapa - komunikace
Záměrem stavby 1 je dobudovat finální povrch komunikace v rámci ZTV pro 10
rodinných domů v obci Vyskytná, lokalita Mařetinka I. etapa. ZTV byla vybudována v roce
2016 bez finálního povrchu komunikace a obrubníků s ohledem na individuální výstavbu RD
bez znalosti sjezdů na jednotlivé pozemky. Bude proveden finální povrch komunikace o
celkové výměře cca. 822 m2. Bude provedena úprava, vyrovnání a zahutnění stávajícího krytu,
osazení silničních obrubníků v délce cca. 348 m, výškové úpravy poklopů kanalizace a šoupat
vodovodu s následnou pokládkou podkladní vrstvy asfaltového betonu ACP 16 v tl. 70 mm a
obrusné vrstvy asfaltovým betonem ACO 11 v tl. 40 mm. Nakonec bude osazeno dopravní
značení a zpomalovací příčný práh.

2) Oprava MK 4c a účelové komunikace 8 - Vyskytná (nad hospodou)
Předmětem stavby 2 je celkově opravit část MK III. třídy 4c a účelové komunikace 8
(dle pasportu místních komunikací obce Vyskytná), v obci Vyskytná (nad hospodou). Celková
výměra opravy je 1780 m2. Bude provedeno částečné snížení stávající nivelety, odstranění a
přerovnání příčného profilu, výškové úpravy poklopů kanalizace šoupat vodovodu, na části
komunikace osazení silničních obrubníků a zřízení 2 roštů pro odvod dešťových vod.,
vyrovnání a zesílení proježděných částí komunikace včetně výtluk s následnou pokládkou
obrusné vrstvy z obalované směsi ACO 11 v tl. 60 mm. Ze stavebního hlediska se jedná o
výměnu či údržbu-opravu souvrství stávající komunikace, nevyžadující povolení místně
příslušného úřadu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233223-8-Obnova povrchu vozovky

Místo plnění veřejné zakázky

obec Vyskytná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH (3 025 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 398 573,- bez DPH (2 902 273,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 8. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2021

Lhůta pro podání nabídek

2. 9. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Vyskytná

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Koch

Kontaktní e-mail: obec@vyskytna.cz

Kontaktní telefon: +420723816331

Kontaktní datová schránka: cwybagt

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné neobsahuje žádné další informace či soubory.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zhotovení a opravy MK ve Vyskytné zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Dodavatel 2 902 273,- Kč vč. DPH
2 398 573,- Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s. (26177005) Uchazeč 3 442 447,- Kč vč. DPH
2 844 997,- Kč bez DPH
Strabag a.s. (60838744) Uchazeč 3 210 195,- Kč vč. DPH
2 653 054,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap