Zateplení a změna vytápění objektu Obecního úřadu Vřesina u Opavy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení a změna vytápění objektu Obecního úřadu Vřesina u Opavy zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení a změna vytápění objektu Obecního úřadu Vřesina u Opavy

Předmět veřejné zakázky

Stávající objekt nevyhovuje současným předpisům a normám z hlediska nakládání s energií, dochází k vysoký ztrátám energií prostupem konstrukcí a infiltrací ( stará špaletová okna, zdivo převážně ze škvárobetonových tvárnic, absence tepelných izolací v podlahách a ve střeše, liniové tepelné mosty atd. ). Objekt je nyní vytápěn stávajícími plynovými kotli.
Vzhledem k požadované optimalizaci úspor tepla je navrženo zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.140 mm, vč. špalet tl. 30 mm, výměna oken za plastová, zmenšení či zrušení některých okenních výplní a vstupních dveří ( nově Ud a Uw = 1,2 W/m2.K, stávající vrata do hasičárny, garáží, skladu a věže na sušení hadic se nemění ), zateplení podhledu střechy nad 4.NP MW tl. 220 mm ( + parozábrana a SDK ) a zateplení stropu nad 1.PP zespodu EPS tl.80 mm. Všechny tepelné izolace jsou uvažovány s tepelnou vodivostí 0,039 W/m.K. Do stávajících nosných konstrukcí se nezasahuje.
Je navržena instalace ekologického zdroje tepla - absorpčního plynového tepelného čerpadla o výkonu 38,3 kW, jako plnohodnotné náhrady stávajících klasických plynových kotlů o nynějším součtovém celkovém výkonu 74 kW. Okruh stávajícího zdroje bude po instalaci tepelného čerpadla hydraulicky uzavřen a bude sloužit jako studená rezerva. Ohřev TUV není předmětem projektu. Probíhá lokálně elektricky, přímo v místech odběru TUV. V rámci projektu je rovněž nově navrženo vytápění 4.NP, kde je uvažováno s trubním napojením na stoupačky ve 3.NP a s instalací ocelových deskových těles.
Technologie tepelného čerpadla bude umístěna více ve středu objektu, s ohledem na umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla a i s ohledem na budoucí cílový stav (přístavby a stavebních úprav na „ Multifunkční dům Vřesina“ , realizace cca za 6 let). Z tohoto důvodu dojde k provedení nového ležatého rozvodu plynu v suterénu jako přívod pro nové tepelné čerpadlo.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 167 678,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 123 237,40 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení a změna vytápění objektu Obecního úřadu Vřesina u Opavy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap