Stavební úpravy půdy-počítačová učebna-ZŠ Vřesina, Vřesina č.p. 98, 21. dubna 6

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy půdy-počítačová učebna-ZŠ Vřesina, Vřesina č.p. 98, 21. dubna 6 zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy půdy-počítačová učebna-ZŠ Vřesina, Vřesina č.p. 98, 21. dubna 6

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zhotovení stavby „Stavební úpravy půdy-počítačová učebna-ZŠ Vřesina, Vřesina č.p. 98, 21. dubna 6“ v rozsahu stanoveném písemnou výzvou ze dne 15. července 2013 vyhotovenou objednatelem, stavebním povolením č.j. HLUC/27959/2013/OV/Hl ze dne 16. 7 2013, projektovou dokumentací zhotovenou Ing. Danielem Sousedíkem, Pavla Strádala 16, Hlu-čín z 06/2013. Součástí plnění předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve dvou vyhotoveních.
Stavební úpravy spočívají ve zřízení vikýře, provedení podlah, podhledů a příček ve stávajícím půdním prostoru, kde vznikne počítačová učebna. Zbytek půdy bude využit jako 2 skladovací prostory.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy půdy-počítačová učebna-ZŠ Vřesina, Vřesina č.p. 98, 21. dubna 6.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 19. 8. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap