Parkoviště u kostela

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Parkoviště u kostela zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Parkoviště u kostela

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh novostavby parkoviště vč. příjezdové komunikace, odvodnění a veřejného osvětlení a souvisejících investic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45223300-9 Výstavba parkovišť, 45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace, 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Místo plnění veřejné zakázky

obec Vřesina, parc. č. 146/2, 146/3, 147, 866/1 v k. ú. Vřesina u Opavy

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 5. 2022

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Parkoviště u kostela.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap