ČOV a kanalizace Vrchovany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV a kanalizace Vrchovany zadávané zadavatelem Obec Vrchovany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vrchovany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV a kanalizace Vrchovany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky, spojené se stavbou „ČOV a kanalizace Vrchovany“. Účelem stavby je napojení místních obyvatel na veřejnou splaškovou kanalizaci a likvidace odpadních vod v centrální ČOV. Předpokládaný počet napojených obyvatel 161 EO. Víze viz ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

548

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Vrchovany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 067 122,26 bez DPH (36 381 217,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2021, 23:59:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV a kanalizace Vrchovany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 11. 1. 2021 Zobrazit
KD 11. 1. 2021 Zobrazit
příloha ke KD 11. 1. 2021 Zobrazit
ZD 11. 1. 2021 Zobrazit
vzor SoD 11. 1. 2021 Zobrazit
sesnam poddodavatelů 11. 1. 2021 Zobrazit
vodoprávní povolení 11. 1. 2021 Zobrazit
výkaz výměr 11. 1. 2021 Zobrazit
RPD 11. 1. 2021 Zobrazit
koordinace Obec Vrchovany x SaM 11. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap