Oprava místních komunikací v obci Vranová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místních komunikací v obci Vranová zadávané zadavatelem Obec Vranová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vranová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místních komunikací v obci Vranová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem záměru je oprava stávajících místních komunikací v obci Vranová o celkové ploše povrchu 1 696,5 m2. Akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nepodléhá stavebnímu řízení (součástí díla tedy není např. vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán apod.), Zhotovitel je však povinen postupovat v souladu s právními předpisy (tj. případné předložení revizí, atestů a osvědčení o použitých materiálech, vedení stavebního deníku, doložení dokladu o uložení odpadů aj. – je-li pro danou akci relevantní).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

28. 9. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JD-dotace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Dobiáš

Kontaktní e-mail: info@jd-dotace.cz

Kontaktní telefon: +420776788970

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místních komunikací v obci Vranová.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap