ČOV a kanalizace Vlkanov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV a kanalizace Vlkanov zadávané zadavatelem Obec Vlkanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vlkanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV a kanalizace Vlkanov

Předmět veřejné zakázky

Navrhovaná stavba bude sloužit pro odvedení a likvidaci odpadních – splaškových vod z obce Vlkanov, při plnění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve smyslu nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
Navrhovaná kanalizační síť je koncepčně řešena jako gravitační větvená. Splaškové vody z intravilánu obce budou odváděny páteřní stokou „A“ a vedlejšími stokami „AA“, „AB“ a „AD“ (NENÍ PŘEDMĚTEM VÝSTAVBY) na centrální ČOV. Zároveň budou na plánované stoky přepojeny i některé stoky stávající („A“, „B2“ a „B1“), plnící v současné době funkci jednotné kanalizace. Součástí stok budou i odbočky pro jednotlivé nemovitosti.
V projektové dokumentaci se neuvažuje o napojení areálu zemědělské společnosti a přilehlých objektů, které způsob odkanalizování řeší samostatně jímkami na vyvážení a vlastní DČOV.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, v přílohách zadávací dokumentace, obchodních podmínkách, návrhu SOD, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Poznámka

Zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

630524

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44130000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vlkanov, Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 945 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2016, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Doktor

Kontaktní e-mail: vlkanov@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 379 497 260, mob. 731 830 189

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV a kanalizace Vlkanov.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap