Zlepšení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka- dodatečné stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zlepšení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka- dodatečné stavební práce zadávané zadavatelem Obec Višňová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Višňová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zlepšení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka- dodatečné stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nejsou obsaženy ve smlouvě o dílo č.01/2014 ze dne 29.04.2014, ani v dodatku SoD č.1 ze dne 20.05.2014.

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na výše uvedené akci. Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně a přesně specifikované v zadávací dokumentaci- položkovém rozpočtu a grafické části. Dodatečné stavební práce musí být zájemcem zabezpečeny v rozsahu vymezeném touto výzvou a zadávací dokumentací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Višňová- Andělka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

421 445,59 bez DPH (509 949,16 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

408 614,42 bez DPH (494 423,45 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2014, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zlepšení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka- dodatečné stavební práce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
písemná zpráva zadavatele 3. 9. 2014 Zobrazit
SoD dod.2 3. 9. 2014 Zobrazit
rozp.1 3. 9. 2014 Zobrazit
rozp2 3. 9. 2014 Zobrazit
rozp3 3. 9. 2014 Zobrazit
rozp4 3. 9. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zlepšení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka- dodatečné stavební práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BENNE, s.r.o. (28695828) Dodavatel 494 423,45 Kč vč. DPH
408 614,42 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap