Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka (opakovaná VZ)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka (opakovaná VZ) zadávané zadavatelem Obec Višňová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Višňová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka (opakovaná VZ)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby \"Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka\". Jedná se o trvalou stavbu , jejímž účelem je dosažení úspor energie a snížení tepelných ztrát budoby a tím i snížení provozních nákladů na vytápění. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí v obci a snížení energetické náročnosti budovy.

Navrhovaná technická opatření vycházejí ze závěrů a doporučení energetického auditu.Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu bude dosaženo kompletním zateplením obvodového pláště budov s výměnou stávajících výplní otvorů za nové, vykazující vyhovující tepelně izolační parametry, a dále zateplením stropu nad 1.nadzemním podlažím (poslední vytápěné podlaží). Součástí navrhovaných opatření je také zateplení stropu nad nevytápěným prostory 1. podzemního podlaží. Ve vazbě na zlepšení tepelně technických parametrů obvodových stěnových a stropních konstrukcí je v projektu navržena rovněž instalace nové otopné soustavy a opravy stávajících rozvodů silnoproudu.
Mimo soubor opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti objektu jsou navrženy další stavební práce v interiéru i exteriéru, m.j. v souvislosti s úpravami dalších tep. izolací, s hydroizolacemi, truhlářskými pracemi, keramickými obklady , novými rozvody elektro a zdravotní techniky.
Součástí předmětu plnění je též dokumentace skutečného provedení a trvalá pamětní deska.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

504

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Višňová- Andělka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 295 825,44 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 292 609,84 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka (opakovaná VZ).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SoD 4. 6. 2014 Zobrazit
SoD dod.č.1 4. 6. 2014 Zobrazit
certifikát 4. 6. 2014 Zobrazit
HMG 4. 6. 2014 Zobrazit
pojištění zhotovitele 4. 6. 2014 Zobrazit
Rozpočet 1.část 4. 6. 2014 Zobrazit
Rozpočet 2.část 4. 6. 2014 Zobrazit
Oznámení str.1 1. 4. 2014 Zobrazit
Oznámení str.2 1. 4. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí 1. 4. 2014 Zobrazit
přehled subdodavatelů 4. 6. 2014 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 4. 6. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka (opakovaná VZ) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BENNE, s.r.o. (28695828) Dodavatel 6 718 138,48 Kč vč. DPH
5 552 180,57 Kč bez DPH
ADAPTO spol. s r.o. (48269620) Uchazeč 7 146 983,07 Kč vč. DPH
5 906 597,58 Kč bez DPH
BREX, spol. s r.o. (40232549) Uchazeč 8 892 498,12 Kč vč. DPH
5 696 279,44 Kč bez DPH
KVAPRO spol. s r.o. (25479946) Uchazeč 7 293 951,41 Kč vč. DPH
6 028 059,02 Kč bez DPH
Ještědská stavební společnost spol. s r.o. (18382550) Uchazeč 6 903 495,35 Kč vč. DPH
5 705 368,06 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap