Oprava místní komunikace v obci Vilémovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace v obci Vilémovice zadávané zadavatelem Obec Vilémovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vilémovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace v obci Vilémovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace v obci Vilémovice (okres Blansko). Celková délka opravovaného úseku je 150 metrů, šířka 3,5 metru a plocha 698 m2. Předmětná komunikace se nachází na parcelách č. 404/4, 404/9 a 1095/1, k. ú. Vilémovice u Macochy.
Technologický a stavební postup realizace: nejdříve se očistí krajnice v délce 2x137 m. V ploše 78 m2 je třeba odstranit prolévané vrstvy v prům. tl. 10 cm a dále v ploše 62 m2 bude odstraněna štěrkodrť v prům. tl. 10 cm. Odstraněné vrstvy budou recyklovány. Poté dojde k sanaci podkladu pomocí štěrkodrti 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm. Úsek komunikace bude řádně srovnán štěrkodrtí 0-63 mm. Nakonec se na celkovou plochu opravované místní komunikace položí vrstva asfaltobetonu ACP v tl. cca 5 cm a vrstva asfaltobetonu ACO v tl. 4 cm a dojde k vysypání krajnice ornicí a asfaltobetonovým recyklátem. V propadlých místech je potřeba upravit malé armatury – 4 ks a velké armatury – 3 ks. Na komunikaci bude nově zřízen kanalizační poklop a uliční vpusti. Dojde ke kompletnímu napojení upravovaného úseku na stávající komunikace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

670 057,50 bez DPH (810 769,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

666 343,00 bez DPH (806 274,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

666 342,50 bez DPH (806 274,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2018, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace v obci Vilémovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 8. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace v obci Vilémovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DEAS,spol.s r.o. (46961968) Dodavatel 806 274,- Kč vč. DPH
666 343,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap