Most ev č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Most ev č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice zadávané zadavatelem Obec Vigantice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vigantice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Most ev č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice

Předmět veřejné zakázky

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy o dílo, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady provede zadavateli plnění na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky je údržba mostu přes Hážovický potok v obci Vigantice na katastrálním území Vigantice. Most se nachází místní komunikaci. Komunikace spojuje centrum obce s nemovitostmi, poli a lesy. Staničení komunikace jde od silnice III/4867 směrem k lesům. Stavba stojí v intravilánu obce Vigantice. Komunikace i most jsou v majetku obce Vigantice. Správu majetku provádí obec. Most přemosťuje vodní tok, v majetku České republiky a ve správě státního podniku Povodí Moravy. Další informace o technickém řešení stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci (DSP + PDPS) zhotovené Ing. Jaromírem Rušarem, Rušar mosty, s.r.o..

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vigantice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 289 224,- bez DPH (1 559 961,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

890 603,76 bez DPH (1 077 630,55 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

920 366,70 bez DPH (1 113 643,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Most ev č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 5. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SOD 2. 10. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Most ev č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
REPONT s.r.o. (26863057) Dodavatel 1 077 630,55 Kč vč. DPH
890 603,76 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap