ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV zadávané zadavatelem Obec Vidlatá Seč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vidlatá Seč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele (zhotovitele) stavebních prací na díle s názvem "ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV". Předmětem stavebních prací je rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) spočívající v rekonstrukci stávajících stavebních objektů oddělovací komory, česlicového žlebu, lapáku písku, čerpací stanice a biologické linky ČOV. Předmětem stavebních prací je pak dále zejména odstranění technologie stávající biologické linky a instalace nové technologie machanicko-biologické ČOV s jemnobublinnou aerací a dosazovací nádrží s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky.

Dílem se dále rozumí zhotovení následujícího:
- provedení stavebních prací (stavby);
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS);
- geometrické zaměření stavby;
- geometrický plán;
- vypracování provozního řádu pro zkušební provoz (ZP) ČOV a vyhodnocení ZP pro účely dotace podle provozních údajů poskytnutých zadavatelem (jako objednatelem).

Poznámka

Tato veřejná zakázka byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to s odkazem na ustanovení § 18 odst. 5 tohoto zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232421-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vidlatá Seč

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 130 000,- bez DPH (2 577 300,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Herold

Kontaktní e-mail: vidlata.sec@worldonline.cz

Kontaktní telefon: +420 461 631 261

Kontaktní datová schránka: fcca5me

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 14. 7. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intezifikace ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Dodavatel 2 577 300,- Kč vč. DPH
2 130 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap