Úpravna vody Veselé

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úpravna vody Veselé zadávané zadavatelem Obec Veselé. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veselé

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úpravna vody Veselé

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je dodávka a instalace úpravny vody pro potřeby zlepšení kvality pitné vody ze stávajícího vrtu v obci Veselé.
Obec Veselé je jediným vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě na svém území. V letech 2016-17 realizuje žadatel projekt "Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé" spolufinancován z OPŽP. Zdrojem vody do tohoto systému je stávající prameniště v obci. To je však kapacitně nedostačující v určitých úsecích roku. Obec tak musí řešit výpadky dodávky vody náhradním zdrojem. V obci je také hlubinný vrt, který je kapacitně dostačující. Jeho problémem je však špatná kvalita vody při vyšších odběrech. Již od roku 1993 je rozhodnutím Okresní hygienické stanice uzavřen z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a sirovodíku. Podmínkou jeho zprovoznění je instalace úpravny vody.

Součástí nabídky bude i dodávka zpracovaného provozního řádu úpravny vody.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44161200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Veselé

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 199 651,54 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Novák

Kontaktní e-mail: jnovak@epp.cz

Kontaktní telefon: 724486161

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úpravna vody Veselé.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úpravna vody Veselé zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Dodavatel 1 321 320,67 Kč vč. DPH
1 092 000,55 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap