Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé zadávané zadavatelem Obec Veselé. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veselé

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výstavbu další části vodovodní sítě. Výstavba proběhne na větším množství pozemkových parcel v obci Veselé.
Obec Veselé má výrazně podlouhlý tvar podél potoka Bystrá. Zároveň podél potoka se mírně svažuje. Nová část vodovodní sítě (řady „G1“, „G2“ a „G3“) bude uložena do páteřní komunikace, která je vedena podél potoka Bystrá na pravém břehu.
Nová část vodovodní sítě je určená pro obyvatele obce Veselé. Jedná se o celkem 1677 m nového potrubí vodovodních řadů.
Jednotlivé úseky vodovodních řadů budou provedeny z potrubí HDPE 100 (SDR 17) ø63 x 3,8 mm, ø90 x 5,4 mm nebo ø110 x 6,6 mm. Budou spojovány tzv. elektrospojkami a budou ukládány do stavební rýhy běžným způsobem včetně výstražné fólie a identifikačního pásku (trasovacího vodiče).
Vodovodní síť bude rozdělena pomocí zemních šoupátkových souprav do jednotlivých úseků a okruhů. V nejnižším místě (v místě křížení řadu „E“ a „F“ s potokem), bude dále osazen tzv. kalník nebo odběrová souprava.
Nové úseky vodovodních řadů „G1“, „D“,“E“, „F“, „G3“ jsou napojeny na stávající řady. Celá zásobní vodovodní síť je napojena na stávající vodojem na st.p.č. 561/2, poblíž hlavní silnice Děčín – Česká Kamenice. Max. hladina ve vodojemu se nachází na kótě cca 298 m n.m. (B.p.v.).
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace pro výběr dodavatele).

Poznámka

Výběrové řízení je vyhlášeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Veselé

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 235 608,16 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 999 928,35 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Novák

Kontaktní e-mail: jnovak@epp.cz

Kontaktní telefon: 724486161

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap