Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je řešeno zásobování obyvatelstva a vybavenosti obce pitnou protipožární vodou dolní části obce Veřovice. Stavba vodovodních řadů pro dolní část obce Veřovice zahrnuje výstavbu a dostavbu distribuční sítě dolního tlakového pásma ( DTP ) a středního tlakového pásma (STP) a v menší míře horního tlakového pásma (HTP). Jedná se o zásobní pásma s celkovým počtem 635 obyvatel, v roce 2025 s počtem 681 obyvatel.
Na území HTP je nutné rozšířit stávající distribuční síť o řady v délce 714,60 m , jde o připojení zón nově vybudované obytné zástavby. Na území obce STP a DTP je nutno dobudovat novou vodovodní
distribuční síť, přičemž řady DTP navazující na vodojem DTP ve středisku bývalého zemědělského družstva zůstanou zachovány. Rovněž bude realizována dostavba sítě z potrubí PE 100 – RC , DN 50, 80 a 100 mm . Celková délka řadů navržené sítě je 6468,00 m .
Na území STP budou rekonstruovány stávající řady DN 50 mm, trasy a niveleta zůstanou zachovány,
položení nového potrubí Pe 63,0 v délce 375,0 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

637692

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

obec Veřovice, katastrální území Veřovice,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

33 002 650,- bez DPH (39 933 206,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

29 721 777,- bez DPH (35 963 350,17 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

28 577 545,19 bez DPH (34 578 829,68 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Výběrovka, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Pipreková

Kontaktní e-mail: pavla.piprekova@vyberovka.eu

Kontaktní telefon: +420 739 321 531

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD - Podrobné podmínky 21. 6. 2016 Zobrazit
Odůvodnění VZ 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list 21. 6. 2016 Zobrazit
příloha č.1.1 Seznamy a prohláše dle §68 21. 6. 2016 Zobrazit
příloha č.2 Čestné prohlášení §53 21. 6. 2016 Zobrazit
příloha 2.1 Čestné prohlášení dle §50 odst.1 písm.c) 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2.2 Čestné prohlášení o org.struktuře 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2.3 Seznam dokladů - TK 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č.3 Prohlášení o nabídkové ceně 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 Prohlášení o seznámení se ZD 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č.5 Seznam subdodavatelů 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č.6 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 21. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č.7 Návrh smlouvy o dílo 21. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č.1 30. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č.2 13. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
1.příloha k DI č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
2.příloha k DI č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
3.příloha k DI č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
4.příloha k DI č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
5.příloha k DI č.3 14. 7. 2016 Zobrazit
Uzavřená smlouva o dílo 21. 9. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 27. 9. 2016 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 4. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 30. 11. 2016 Zobrazit
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 11. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 16. 11. 2017 Zobrazit
Informace o ceně uhrazené 14. 1. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Sdružení Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice - INSTA CZ s.r.o. (25374311) Uchazeč 40 691 444,54 Kč vč. DPH
33 629 293,01 Kč bez DPH
Společnost Veřovice POHL-TALPA - zastoupen POHL cz, a.s. (25606468) Dodavatel 35 963 350,17 Kč vč. DPH
29 721 777,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 41 493 989,13 Kč vč. DPH
34 292 553,- Kč bez DPH
IMOS Brno, a.s. (25322257) Uchazeč 37 218 719,03 Kč vč. DPH
30 759 271,93 Kč bez DPH
Pavel Bajer BAMED s.r.o. (2203529) Uchazeč 38 484 174,54 Kč vč. DPH
31 805 102,93 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 39 064 772,71 Kč vč. DPH
32 284 936,13 Kč bez DPH
STASEKO PLUS s.r.o. (25853473) Uchazeč 38 848 993,55 Kč vč. DPH
32 106 606,24 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap